Karpowicz
 

Oferta Kancelarii Adwokackiej w Myszkowie

W naszej Kancelarii świadczone są usługi prawne z zakresu:

 • prawa karnego
 • prawa gospodarczego
 • prawa cywilnego
 • prawa rodzinnego
 • prawa podatkowego
 • prawa administracyjnego
 • prawa spadkowego
 • prawa europejskiego
 • prawa międzynarodowego
 • ochrony konkurencji i konsumentów
 • prawa autorskiego

Kompleksowa obsługa prawna

Misją naszej Kancelarii Adwokackiej jest wszechstronne wsparcie Klientów z zakresu powyżej wymienionych dziedzin prawa. W ramach prawa karnego bronimy naszych Klientów w procesach karnych, sprawach o wykroczenie czy karnoskarbowych. Reprezentujemy również osoby podejrzane w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją. Osoby pokrzywdzone mogą liczyć na pomoc adwokata Andrzeja Karpowicza w postępowaniach sądowych i przygotowawczych. Jeśli chodzi o prawo cywilne, prowadzimy m.in. sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie oraz sprawy spadkowe (nabycie spadku, dział spadku, sprawy o zachowek). Zajmujemy się również postępowaniem upominawczym i nakazowym oraz postępowaniem egzekucyjnym. Ważną częścią naszej działalności są sprawy z zakresu prawa rodzinnego, w tym sprawy rozwodowe, sprawy o separację, sprawy o podział majątku i ustanowienie rozdzielności majątkowej. Prowadzimy sprawy o alimenty, sprawy o ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz uregulowanie kontaktów z dziećmi. Mamy też bogate doświadczenie w sprawach z dziedziny prawa administracyjnego, w tym w sporządzaniu odwołań od decyzji administracyjnych oraz sporządzaniu skarg i zażaleń. Reprezentujemy naszych Klientów przez urzędami i organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat zakresu naszej działalności, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką w Myszkowie w pobliżu Częstochowy.