Co należy do obowiązków adwokata?

Adwokat pełni ważny zawód zaufania publicznego. Można się do niego udać z problemami natury legislacyjnej. Taka osoba obarczona jest dużą odpowiedzialnością i musi przestrzegać zasad etyki zawodowej. Jakie obowiązki spoczywają na adwokacie i jaki jest zakres podejmowanych przez niego działań prawnych?

Zakres kompetencji adwokata

Wykonywanie zawodu adwokata reguluje ustawa Prawo o adwokaturze. Zgodnie z jej zapisami adwokat wykonuje następujące czynności z zakresu pomocy prawnej:

  • występuje przed urzędami i sądami,
  • udziela porad prawnych,
  • opracowuje projekty aktów prawnych,
  • sporządza opinie prawne.

Adwokat występuje przede wszystkim w roli obrońcy w sprawach karnych, cywilnych, karnoskarbowych i innych.

Jakich zasad etycznych musi przestrzegać adwokat?

Ponieważ adwokat jest reprezentantem zawodu zaufania publicznego, obowiązuje go kodeks etyki zawodowej. Zgodnie z tym dokumentem, celem podejmowanych przez adwokatów czynności zawodowych jest ochrona interesów klienta.

Poniżej zaprezentowano kilka najważniejszych zasad, których musi przestrzegać adwokat.

  • Obowiązek obrony interesów mocodawcy w sposób odważny i honorowy.
  • Obowiązek minimalizowania kosztów i dążenia do ugodowego rozwiązania sprawy.
  • Obowiązek informowania klienta o przebiegu sprawy.
  • Obowiązek objaśniania klientowi trudnych kwestii prawnych.
  • Zakaz reprezentowania klientów o sprzecznych interesach.
  • Obowiązek zachowania dyskrecji na rzecz interesów klienta.

Ponadto trzeba pamiętać o tym, że stosunek klienta do adwokata musi opierać się na zaufaniu. Jeśli z jakichś powodów klient utraci zaufanie do pełnomocnika, wówczas adwokat powinien je wypowiedzieć.

Czym się kierować przy wyborze adwokata?

Bardzo istotna w kontekście udanej współpracy na linii klient – adwokat jest dobra i nieprzerwana komunikacja. W czasie konsultacji adwokat powinien w jasny sposób odpowiadać na wszystkie Twoje pytania. Wynagrodzenie prawnika musi być ponadto zawsze adekwatne do poniesionej pracy.

Zwracaj również uwagę na doświadczenie, jakie idzie za daną kancelarią adwokacką. Sprawdź również, w jakich sprawach specjalizuje się adwokat: czy są to spory z zakresu prawa rodzinnego, prawa administracyjnego, prawa karnego, a może cywilnego? To pozwoli Ci podjąć właściwą decyzję odnośnie do wyboru pełnomocnika prawnego.