Kompleksowa obsługa prawna – Myszków, Częstochowa

W naszej Kancelarii świadczone są usługi prawne z zakresu prawa:

 • karnego,

 • gospodarczego,

 • cywilnego,

 • rodzinnego,

 • podatkowego,

 • administracyjnego,

 • spadkowego,

 • europejskiego,

 • międzynarodowego,

 • ochrony konkurencji i konsumentów,

 • autorskiego.

Pomagamy osobom fizycznym, firmom i organizacjom

Misją naszej Kancelarii jest wszechstronne wsparcie Klientów z zakresu wymienionych powyżej dziedzin prawa. Bronimy naszych Klientów w procesach karnych, sprawach o wykroczenie czy karnoskarbowych. Reprezentujemy również osoby podejrzane w postępowaniu przygotowawczym przed Prokuraturą i Policją. Osoby pokrzywdzone na skutek dokonania czynu zabronionego mogą liczyć na pomoc adwokata Andrzeja Karpowicza w postępowaniach sądowych i przygotowawczych. Jeśli chodzi o prawo cywilne, prowadzimy m.in. sprawy o odszkodowania i zadośćuczynienie oraz postępowania spadkowe (związane przede wszystkim z nabyciem lub działem spadku oraz zachowkiem). Zajmujemy się również postępowaniem upominawczym i nakazowym oraz postępowaniem egzekucyjnym.

Mamy też bogate doświadczenie w sporach z organami administracji publicznej i władzami samorządowymi – sporządzamy odwołania od decyzji administracyjnych oraz skargi i zażalenia. Reprezentujemy naszych Klientów przed urzędami i organami administracji publicznej, w tym organami podatkowymi. Ważną częścią naszej działalności są sprawy z zakresu prawa rodzinnego, dotyczące przede wszystkim rozwodów, separacji oraz uregulowania kwestii majątkowych między małżonkami lub byłymi małżonkami. Często prowadzimy również sprawy związane z regulowaniem kwestii opieki nad dziećmi i prawami rodzicielskimi.

Jeśli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej na temat zakresu naszej działalności, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Adwokacką w Myszkowie w pobliżu Częstochowy.