Prawo administracyjne – odwołania od decyzji, zażalenia

Pomoc w zakresie prawa administracyjnego świadczona przez naszą kancelarię opiera się przede wszystkim na reprezentowaniu Klientów przed sądem administracyjnym oraz organami administracji publicznej i samorządowej. Jako że prawo administracyjne związane jest ze wszystkim, co dotyczy uzyskiwania zezwoleń, zaświadczeń i koncesji, również występujemy o nie w imieniu Klientów. Ze sprawami administracyjnymi wiąże się m.in. prawo skarbowe, prawo mieszkaniowe i spółdzielcze czy prawo budowlane.

Prawo skarbowe – zakres usług

Kancelaria oferuje swoją pomoc w obrębie prawa skarbowego i administracyjnego zarówno osobom prywatnym, jak i firmom oraz instytucjom. W imieniu naszych Klientów sporządzamy m.in.:

  • odwołania od decyzji organów administracyjnych i samorządowych,

  • skargi i skargi kasacyjne do sądów administracyjnych,

  • zażalenia na postanowienia np. prezydenta miasta, burmistrza, wójta,

  • wnioski o powtórne rozpatrzenie sprawy lub stwierdzenie nieważności decyzji,

  • opinie prawne,

  • pisma do organów administracyjnych i samorządowych.

Prowadzimy postępowania podatkowe i administracyjne, reprezentując Klientów przed sądem. Pomagamy uzyskać pozwolenia na budowę, zajmujemy się ochroną praw lokatorów i wieloma innymi kwestiami. Duże doświadczenie zespołu naszych prawników przekłada się na możliwość niesienia kompleksowej pomocy w zakresie prawa administracyjnego.

Prosimy o kontakt, jeśli chcą Państwo uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty kancelarii.