Prawo karne – Myszków

W naszej kancelarii znajdziesz specjalistów w dziedzinie prawa karnego w Myszkowie. Jedną ze specjalności kancelarii jest także pomoc Klientom w zakresie prawa wykroczeń. Nasza oferta kierowana jest zarówno do oskarżonych w sprawach karnych i sprawach o wykroczenia, jak i pokrzywdzonych na skutek popełnienia przestępstwa lub czynu zabronionego. Niezależnie od typu sprawy, nasz zespół oferuje swoje pełne zaangażowanie.

O ile prawo cywilne skupia się przede wszystkim na zależnościach majątkowych i niemajątkowych pomiędzy obywatelami, o tyle sprawy karne mają zwykle bardziej burzliwy przebieg. Często dotyczą kwestii, w których jedna ze stron poważnie ucierpiała, na przykład w wyniku pobicia, wymuszenia rozbójniczego, kradzieży, ale także fałszerstwa dokumentów czy poświadczenia nieprawdy.

Prawo karne to zbiór przepisów, który określa, jakie czyny są zabronione, a także szczegółowo wskazuje konsekwencje popełniania takich wykroczeń. Choć zasady są sformułowane klarownie, a co więcej dotyczą w takim samym stopniu każdego obywatela, ich interpretacja może sprawiać trudności. Chodzi między innymi o specyfikę popełnienia danego czynu, a także okoliczności łagodzące, które mogą wpływać na obniżenie wymiaru kary lub całkowite zrezygnowanie z jej nałożenia. Na tym właśnie polega rola prawnika specjalizującego się w prawie karnym. Działa on zawsze dla dobra klienta – niezależnie, czy jest on osobą oskarżoną, podejrzaną czy pokrzywdzoną w danej sprawie.

Dlatego pomoc prawnika specjalizującego się w prawie karnym może okazać się niezbędna dla każdej ze stron sporu – poszkodowanej i oskarżonej o popełnienie czynu zabronionego.

Pomoc w sprawach karnych – oferta kancelarii w Myszkowie

Nasza oferta obejmuje kompleksowe prowadzenie spraw karnych w Myszkowie w roli obrońcy oskarżonego lub też pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego albo prywatnego (osoby pokrzywdzonej). Naszym Klientom oferujemy swoje pełne wsparcie, począwszy od momentu wniesienia zawiadomienia o ściganie (w przypadku pokrzywdzonych) lub wniesienia oskarżenia w przypadku podejrzanych. Prawo karne jest dziedziną bardzo wymagającą, a prowadzenie tego typu spraw niejednokrotnie wymaga ogromnego zaangażowania ze strony pełnomocnika.

Zespół naszej kancelarii ma bardzo duże doświadczenie w prowadzeniu w Myszkowie spraw karnych i spraw o wykroczenie. Oferujemy swoją pomoc w zakresie obrony oskarżonych na każdym etapie postępowania karnego – w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym. Nasze wsparcie nie ogranicza się tylko do obecności na sali sądowej, ale obejmuje też opracowanie optymalnej linii obrony, udział w czynnościach procesowych i sporządzanie różnorodnych dokumentów – wniosków, apelacji, zażaleń.

Wsparcie wykwalifikowanego prawnika bywa niezbędne – a nawet jeśli takie nie jest, z pewnością warto skorzystać z pomocy osoby specjalizującej się w konkretnym zagadnieniu. Daje to poczucie bezpieczeństwa, a także pozwala na skorzystanie z porady na każdym etapie postępowania.