Prawo administracyjne – zakres usług

Codzienne funkcjonowanie osób indywidualnych oraz przedsiębiorstw uzależnione jest od zasad i regulacji prawa administracyjnego. Mamy kontakt z licznymi urzędami, administracjami, zarządami firm i instytucji publicznych, gdzie, aby uzyskać pomoc lub opinię wymagana jest umiejętność tworzenia pism, wniosków i odwołań, a czasem reprezentacja naszych interesów.

W sytuacji, gdy konieczne jest uzyskanie zezwolenia na budowę, koncesji dla firmy lub zaświadczenia zmuszeni jesteśmy wejść w interakcję z rozmaitymi organami administracji publicznej i samorządowej. Od czasu do czasu potrzebujemy reprezentacji naszych interesów przed sądem administracyjnym czy różnymi instytucjami, a brak znajomości prawa i przepisów może nam utrudnić realizację założonych celów. W takiej sytuacji przydatna może być pomoc kancelarii adwokackiej, której pracownicy specjalizują się w kwestiach prawa administracyjnego.

Kiedy możemy potrzebować pomocy adwokata?

Wizytę w kancelarii warto rozważyć, jeśli problem, z którym się borykamy, wiąże się z koniecznością przygotowania pism urzędowych, wniosków, skarg, zażaleń i odwołań. Są to specyficzne dokumenty, które powinny zachować pewną formę i strukturę. Jej brak może wydłużyć czas rozpatrywania naszej prośby. Adwokat przygotuje formularz zgodnie z zasadami i przepisami prawa, co może przyśpieszyć rozwiązanie problemu. Ma to szczególne znaczenie, jeśli chcemy przygotować odwołanie od decyzji organów lub złożyć zażalenie na postanowienia np. prezydenta miasta. Tutaj kluczem jest formalny język oraz właściwa struktura pisma: zaadresowanie go do odpowiedniej jednostki, odwołanie się do konkretnego numeru sprawy lub pisma i przedstawienie żądań, lub próśb z powołaniem się na stosowne przepisy prawa. Adwokat może być również potrzebny podczas rozwiązywania konfliktów ze wspólnotami mieszkaniowymi lub gminą. Tutaj możemy wystąpić o opinię prawną problemu i analizę szans na jego pozytywne rozwiązanie oraz wskazanie najlepszego sposobu przygotowania pism i doradztwo, do których instytucji najlepiej się zgłosić. Przydatne jest to też w sytuacji, gdy potrzebujemy uzyskać zgodę na budowę domu, zmiany we wpisach w księdze wieczystej, czy zmianę stanu prawnego posiadanej działki.

Pomoc prawna dla firm

Prawo administracyjne określa również zasady funkcjonowania przedsiębiorstw. Szczególnie w przypadku nowo powstałych firm, jednoosobowych działalności gospodarczych, pomocne może okazać się doświadczenie i wiedza adwokata. Dla przedsiębiorcy dużym wyzwaniem jest odnalezienie się w przepisach regulujących działanie różnych branży, występowanie o zezwolenia i koncesje. Stąd nieoceniona bywa pomoc prawnika, który wskaże najlepszą drogę i pomoże uzyskać niezbędne dokumenty. Reprezentanci firm mogą poprosić też o przygotowanie dokumentów niezbędnych do jej działania (umów o pracę), kartotek pracowników i regulaminów np. sprzedaży internetowej. Z pewnością można wykorzystać też pomoc w rozgryzieniu przepisów prawa skarbowego, dzięki czemu otrzymamy wskazówki jak najlepiej zadbać o bezpieczeństwo swojego biznesu czy w jakiej formie go w ogóle otworzyć (działalność osobowa, a może spółka). Korzystając z usług kancelarii, możemy liczyć na indywidualne porady prawne, reprezentację interesów przed instytucjami lub sądem, sporządzanie opinii i analiz pisemnych, czy udział w negocjacjach.