Wszystko, co warto wiedzieć o sprawach rozwodowych

Choć wielu kojarzy się z traumatycznym i trwającym w nieskończoność doświadczeniem, rozwód nie musi taki być. Bardzo pomocna jest opieka doświadczonego prawnika i solidne przygotowanie do rozprawy. Istnieją przecież różne scenariusze zakończenia rozpraw rozwodowych, a dzięki odpowiedniemu przygotowaniu do całego procesu można zaoszczędzić i czas i nerwy.

Krok 1: pozew o rozwód

Pozew o rozwód przygotowuje się pisemnie i składa do wydziału cywilnego sądu okręgowego. Można to zrobić osobiście lub z pomocą adwokata, którego specjalizacją jest prawo rodzinne. Możliwość złożenia pozwu rozwodowego przysługuje każdemu z małżonków. Powód przedkłada dokument wraz z załącznikami sądowi w biurze podawczym lub drogą listowną. Co ważne, trzeba pamiętać o potwierdzeniu złożenia pozwu przez urzędnika na kopii.

Krok 2: informacje w pozwie o rozwód

Pozew o rozwód musi zawierać sprecyzowane żądania powoda. W uzasadnieniu powinna znaleźć się informacja o liczbie i wieku dzieci, stosunku majątkowym małżonków, a także ich zarobkach. Małżonkowie mogą wnosić o rozwód z orzeczeniem o winie – wtedy potrzebne są dowody – lub bez orzekania o winie. W ostatnim przypadku sąd wymaga jednak zgodnego stanowiska obu stron.

Jeśli występują dodatkowe żądania powoda: zasądzenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci, ustalenie opieki czy wykonywania władzy rodzicielskiej – również trzeba je wyszczególnić w pozwie. Warto także wskazać świadków, którzy potwierdzą występowanie okoliczności, o których była mowa w pozwie rozwodowym.

Krok 3: załączniki i opłaty za rozwód

Pozew rozwodowy powinien być uzupełniony o załączniki, wśród których powinny się znaleźć: akt małżeństwa, akty urodzenia dzieci, a także zaświadczenia o zarobkach. Opłata sądowa, którą trzeba uiścić przy składaniu pozwu, wynosi 600 zł i jest stała dla wszystkich sądów. Można ją wpłacić na rachunek bankowy albo w kasie. Z kolei koszt wynajęcia pełnomocnika różni się w zależności od renomy kancelarii, miasta czy stopnia trudności konkretnej sprawy.